Programări telefonice: 0374 751 454 
Adresă:
Str. Arhitect Louis Blanc, nr. 9A

Clinica Sociala de Stomatologie Sf. Ioan

Luni, Miercuri: 09:00 – 21:00
Marți, Joi, Vineri: 09:00 – 16:00

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI CLINICA DE STOMATOLOGIE SF. IOAN
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DE CATRE CLINICA DE STOMATOLOGIE SF. IOAN

Prin aceasta nota de informare dorim sa va explicam modalitatea in care Clinica de Stomatologie Sf. Ioan prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in cadrul site-ului www.clinicasocialadestomatologiesfioan.ro (denumit in continuare „Site-ul”).

Conform Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („GDPR”), Clinica de Stomatologie Sf. Ioan, fiind operator de date cu caracter personal, administreaza in conditii de siguranta, pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Detaliile de identificare ale Clinicii de Stomatologie Sf. Ioan sunt urmatoarele: Asociatia Sociala de Stomatologie Sf. Ioan – „Clinica de Stomatologie Sf. Ioan”, cu sediul in Bucuresti, Str. Chindiei, nr. 4, et.1, birou 4, sector 4, cod de inregistrare fiscala 45979430.

Clinica de Stomatologie Sf. Ioan aplica masuri tehnice si organizatorice pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Prin aceasta nota de informare dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca ne conformam legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si bunelor practici in domeniu.

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le vom prelucra prin intermediul Site-ului sunt datele obtinute direct de la dumneavoastra, in urma accesarii Site-ului.

Atunci cand folositi Site-ul, prelucram IP-ul si tipul echipamentului dumneavoastra si sistemul de operare folosit. Prin prelucrarea acestora nu va putem identifica, extragerea IP-ului putand fi facuta doar in conditiile legii.

Cu privire la activitatea dumneavoastra in cadrul Site-ului, va aducem la cunostinta faptul ca folosim cookie-uri necesare, fara de care anumite sectiuni ale Site-ului nu pot functiona si nu pot fi dezactivate in sistemele noastre.

Folosim tehnologia cookie in cadrul raportarii statistice privind Site-ul. Cookie-ul este un fragment de informatie trimis de o pagina web, salvat de browser-ul calculatorului dumneavoastra pe hard disk. Acesta retine informatii de care ar avea nevoie o pagina web pentru a va personaliza experienta (adica imaginile dinamice de pe site) si a aduna informatii statistice despre pagina web, cum ar fi paginile web vizitate, descarcarile facute, numele de domeniu al furnizorului de Internet si tara de origine a vizitatorilor si adresele paginilor vizitate imediat inainte si dupa intrarea pe pagina noastra. Informatiile din cookies ne permit sa trasam „click-urile” pe care le-ati facut (mai exact, caile urmate de vizitatori pentru a ajunge pe pagina noastra in timp ce trec de la o pagina la alta).

De asemenea, folosim si fisiere jurnal de servere web standard care ne ajuta sa numaram vizitatorii pentru a afla cate persoane viziteaza Site-ul si sa evaluam capacitatea tehnica a Site-ului noastru. Aceste informatii ne ajuta sa aranjam paginile intr-un mod atractiv pentru utilizatori, sa avem o pagina usor de folosit in browser si sa oferim vizitatorilor pagini utile. Inregistram informatii despre traficul pe pagina, dar nu si informatiile despre vizitatorii individuali ai paginii noastre.

Folosim Google Analytics 4 care ne ajuta sa masuram eficienta publicitatii noastre si modul in care vizitatorii folosesc Site-ul.

Partea de „asistenta” din bara de instrumente a majoritatii browser-elor va arata cum sa blocati acceptarea de noi cookies, cum sa fiti instiintati atunci cand primiti un nou cookie si cum sa dezactivati cookie-urile existente. Nu uitati insa ca fara cookies s-ar putea sa nu beneficiati pe deplin de toate caracteristicile Site-ului nostru.

Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: (politica cookies) https://clinicasocialadestomatologiesfioan.ro/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor/

Temeiurile in baza carora prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sunt consimtamantul dumneavoastra, temeiul interesului nostru legitim si daca este cazul, pentru indeplinirea obligatiilor legale de a comunica unor autoritati publice, la cerere, anumite informatii.

Scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal prin intermediul Site-ului sunt urmatoarele:.

Gestionarea sistemelor noastre de comunicatii si IT, gestionarea securitatii noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate in domeniul securitatii cibernetice, repararea unor erori de sistem, realizarea auditurilor de securitate asupra retelelor noastre IT.

Indeplinirea obligatiilor noastre legale cu privire la inregistrarea informatiilor si tinerea evidentelor, arhivare si a altor obligatii pe care legislatia ni le impune.

Formularea de cereri si aparari in fata autoritatilor publice si a altor entitati care solutioneaza dispute.

Adunarea informatiilor statistice despre Site, cum ar fi numarul de vizitatori pe Site, paginile web vizitate, descarcarile facute, numele de domeniu al furnizorului de Internet si tara de origine a vizitatorilor precum si adresele paginilor vizitate imediat inainte si dupa intrarea pe site-ul nostru.

Identificarea aspectelor ce pot fi imbunatatite si modalitatile prin care putem face asta, testarea imbunatatirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a unor noi servicii, solutionarea sesizarilor dumneavoastra.

Nu vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre alte companii, organizatii sau persoane.

In anumite situatii este posibil sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal catre alte persoane fizice sau juridice. Categoriile de astfel de destinatari pot fi urmatoarele:

Autoritatile publice, din Romania sau din strainatate, in conditiile legislatiei aplicabile in Romania si in Uniunea Europeana.

Consultanti profesionali externi ai nostri. Acestia, vor pastra confidentialitatea datelor dumneavoastra, conform legii sau conform contractului incheiat cu noi.

Persoane fizice sau juridice care actioneaza ca persoane imputernicite pentru Clinica de Stomatologie Sf. Ioan, in diverse domenii, prestand anumite servicii pentru noi, cum ar fi: servicii din domeniul IT, marketing si comunicare etc., care vor respecta cerintele legislatiei care va protejeaza drepturile.

Orice persoana, agentie sau instanta relevanta din Romania sau din alt stat, in masura necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru, in instanta.

Partenerii nostri, cu care ne aflam in relatii contractuale, cum ar fi furnizori de servicii in domeniul IT, marketing si comunicare.

 

Atunci cand folosim o persoana fizica sau juridica drept persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, vom incheia cu acesta un act scris prin care isi asuma, printre alte obligatii pe care legislatia protectiei datelor cu caracter personal le prevede, obligatiile de a prelucra datele cu caracter personal potrivit instructiunilor noastre scrise si de a implementa masuri pentru protejarea confidentialitatii si asigurarea securitatii datelor cu caracter personal.

 

Uneori, doar pe baza de consimtamant si cu informare, transferam datele cu caracter personal in afara Uniunii Europene, cum ar fi cookie-urile Google Analytics 4.

Perioada de stocare a Cookie-urilor se regaseste in Politica de cookie-uri..

Securitatea datelor cu caracter personal. Pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le prelucram de accesul neautorizat, de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata a acestora, aplicam masuri tehnice si organizatorice de asigurare a securitatii si confidentialitatii datelor cu caracter personal, ca de exemplu:

Proceduri si politici de prelucrare a datelor cu caracter personal precum si masuri fizice si electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat. De asemenea, verificam aplicarea politicilor de protectie a datelor cu caracter personal si respectarea legislatiei protectiei datelor.

Totodata, va aducem la cunostinta ca datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram sunt limitate la cele care sunt necesare, relevante si adecvate pentru scopurile declarate in aceasta nota de informare si ca angajatii si colaboratorii Clinicii de Stomatologie Sf. Ioan sunt instruiti cu privire la legislatia si practicile in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal.

Beneficiati de urmatoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care noi o realizam:

  • Dreptul de acces: puteti obtine de la noi confirmarea ca prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii.
  • Dreptul de rectificare a datelor: puteti sa ne solicitati sa modificam datele dumneavoastra cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, sa completam datele care sunt incomplete.
  • Dreptul la stergere: puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal atunci cand: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii respectiv datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
  • Retragerea consimtamantului: puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant.
  • Dreptul la opozitie: In anumite circumstante aveti dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastra de catre noi sau in numele nostru. Astfel, nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care: (a) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra, sau (b), in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Puteti obiecta intotdeauna, la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing. Oricare ar fi motivul dumneavoastra va puteti retrage consimtamantul.
  • Dreptul la restrictionare: puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal daca: contestati corectitudinea datelor cu caracter personal pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor in cauza; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; datele nu ne mai sunt necesare prelucrarii, dar dumneavoastra ni le solicitati pentru o actiune in instanta; in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Clinicilor Dr. Leahu ca operator prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra in calitate de persoana vizata.
  • Dreptul la portabilitate: in masura in care prelucram datele cu caracter personal prin mijloace automate, puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dumneavoastra cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil acest lucru din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere: aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile ( Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro).

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Clinica de Stomatologie Sf. Ioan, la adresa din Mun. Bucuresti Str. Chindiei, nr. 4, et.1, birou 4, sector 4 si/sau prin email la adresa: contact@clinicasocialadestomatologie.ro

In conditiile actuale, nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau care sa va afecteze intr-un mod similar, intr-o masura semnificativa.

Este posibil sa modificam aceasta nota de informare din cand in cand. In aceste cazuri, nu vom reduce nivelul de protectie si nu vom reduce nici drepturile pe care le aveti asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal. Acordam cea mai mare importanta aspectelor legate de confidentialitate si intentionam sa ramanem pe deplin conformati prevederilor legale  in ceea ce priveste politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal. Astfel, va informam ca vom actualiza periodic politica de confidentialitate si vom afisa noutatile pe Site-ul nostru.

Nu uitati ca atunci cand folositi un link pentru a ajunge de pe Site-ul nostru pe o alta pagina web, prezenta politica de confidentialitate nu se mai aplica. Navigarea si interactiunea pe care le desfasurati pe o alta pagina web, inclusiv orice pagina care are un link catre prezentul Site, se supun regulilor si politicilor paginii respective. Va incurajam sa cititi regulile si politicile paginilor pe care le vizitati pentru a intelege mai exact procedurile lor de colectare, utilizare si dezvaluire a datelor cu caracter personal.

Termenii pe care i-am folosit in acesta nota de informare semnifica urmatoarele:

Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal: o autoritate publica independenta care, potrivit legii, are atributii referitoare la supravegherea respectarii legislatiei protectiei datelor cu caracter personal. In Romania, aceasta autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita „persoana vizata”). O persoana fizica este identificabila daca poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume,  numar de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, in notiunea de date cu caracter personal sunt incluse urmatoarele: numele si prenumele; adresa de domiciliu sau de resedinta; adresa de email; numarul de telefon; codul numeric personal (CNP); date de geolocatie.

Operator: persoana fizica sau juridica care decide de ce (in ce scop) si cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, raspunderea pentru respectarea legislatiei referitoare la datele cu caracter personal revine in primul rand operatorului. In relatia cu dumneavoastra, noi suntem operatorul, iar dumneavoastra sunteti persoana vizata.

Persoana imputernicita: orice persoana fizica sau juridica care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului, alta decat angajatii operatorului.

Persoana vizata: persoana fizica careia ii „apartin” anumite date cu caracter personal. In relatia cu noi, dumneavoastra sunteti persoana vizata.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operatiune/set de operatiuni efectuata/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.